Hammarland

Hammarland budgeterar stort underskott

Nästa års Hammarlandsbudget, som godkändes av kommunfullmäktige i går, visar ett underskott på 830.000 euro.

Nytt högstadium alternativ på västra Åland

Kommundirektör Kurt Carlsson intervjuas av Bengt Hannus
Hammarland och Eckerö vill diskutera en ny högstadieskola på västra Åland och säger nej till den planerade utbyggnaden av Kyrkby högstadieskola, KHS.

Folkomröstning före utredning i Hammarland

Hammarland fattar inget beslut om deltagande i en utredning om förändrad kommunindelning förrän en folkomröstning genomförts. Det beslöt kommunfullmäktige med rösterna 8 – 7 i går.

Besvär om Ålands Hemgård avslås

Hammarlands besvär över ett beslut om Ålands hemgård avslås av förvaltningsdomstolen.

Hammarlands fråga i folkomröstning

Skall Hammarlands kommun fortsätta som självständig kommun? Den frågan föreslår kommunstyrelsen att man ställer i en rådgivande folkomröstning den 28 januari. Som svarsalternativ föreslås ja, nej och kan ej ta ställning.

Mer äldreboende föreslås i Hammarland

Bygg ut äldreboendet Hammargården med 15 platser och ett nytt radhus med lägenheter för äldre! Det föreslår en kommitté som utrett äldreomsorgen i Hammarland.

ÅAB stänger två kontor

Ålandsbanken stänger kontoren i Brändö och Hammarland på torsdag den 19 oktober. Det berättar Mikael Mörn, direktör för afffärsområde Åland i ett pressmeddelande.

Missnöje med skolskjuts i Hammarland

Två föräldrar till ett barn i Kyrkby högstadieskola är missnöjda med skolskjutsarna i Hammarland och har lämnat in en skrivelse till Södra Ålands högstadiedistrikt.

Sidor