Hammarland

"Utveckling av västra Åland elimineras"

Hammarlands kommunstyrelse anser att landskapsregeringens förslag på kommunindelning eliminerar möjligheterna till utveckling av till exempel västra Åland.

Hammarland tveksam till skild kommunutredning

Kommunstyrelsen i Hammarland föreslår att kommunfullmäktige säger nej till att vara med i den utredning om ändring av kommunindelning som Jomala tagit initiativ till.

Ny högstadieskola utreds

Eckerö går med i en arbetsgrupp som Hammarland tagit initiativ till för att utreda byggande av en högstadieskola.

Hammarland måste uppdatera riktlinjer

ÅMHM uppmanar Hammarland att uppdatera de riktlinjer gällande boendekostnader som man följer när man fastställer utkomststöd.

Byggnadskommitté för Hammargården tillsattes

Tommy Saarinen blir ordförande i byggnadskommittén för om- och tillbyggnaden av äldreboendet Hammargården.

Fler rum för äldre i Hammarland

Planeringen av en om- och tillbyggnad av äldreboendet Hammargården går vidare.

Liten förändring i Hammarlandsstyret

Kommunstyrelsen i Hammarland fick en ny viceordförande när fullmäktige i går valde kommunstyrelsen för 2018-2019.

Sund och Hammarland om folkomröstningen

Tomas Blomberg och Göte Winé intervjuas av Emma Lindvall:
Vad gör kommunerna om majoriteten i folkomröstningarna vill att kommunerna fortsätter vara självständiga?

Sidor