Hammarland

Åtgärder önskas vid Hammarlandsinfart

Fem personer önskar att åtgärder vidtas vid infarten till Öra bostadsområde i Hammarland.

Hammarland förordar GC-plan

Kommunfullmäktige i Hammarland förordar vägplanen för en separat gång- och cykelväg mellan Östanträsk och Näfsby.

Besvär över kommunutredare diskuteras

Kommunstyrelsen i Hammarland har ännu inte utsett några medlemmar till den referensgrupp som ska vara rådgivande i dialog med kommunernas tjänstemän och politiker när det gäller kommunindelningsutredningen.

Hammarland utanför kommungrupp

Kommunstyrelseordförande Tomas Blomberg intervjuas av Nina Smeds
Hammarland står fast vid sin åsikt att man inte vill ha en kommunsammanslagning enligt det förslag som finns nu. Den åsikten lade kommunens representanter fram igår under ett möte med kommunutredarna från företaget Henricson Ab.

Lågt vattentryck på västra Åland

I Hammarland och Eckerö märker man av lågt vattentryck.

Golvvärme förnyas på Hammargården

Kommunfullmäktige i Hammarland gjorde igår en budgetändring för att finansiera en nödvändig renovering i äldreboendet Hammargården.

Hammarland kritiserar servicemål för äldre

Kommunstyrelseordförande Tomas Blomberg intervjuas av Marika Kvarnström
Kommunstyrelsen i Hammarland bjuder in social-och hälsovårdsminister Wille Valve till Hammargården och Oasen för att träffa klienterna och avgöra vilka av de äldre som ska flytta hem.

Försämrat resultat för Hammarland

Hammarland gjorde ett minusresultat på 44.804 euro förra året. Jämfört med bokslutet för 2016 är detta en försämring med drygt 580.000 euro.

Sidor