Hammarland

Mer pengar för gatubelysning i Öra

Kommunfullmäktige i Hammarland höjde på sitt senaste möte anslaget för gatubelysning i Öra med 31.000 till sammanlagt 43.000 euro.

Hammarland kontaktar LR om Boviksvägen

Kommunstyrelsen i Hammarland ber landskapsregeringen att mäta hastighet och trafikintensitet på Boviksvägen.

Vill skrinlägga utbyggnaden av KHS

Det liggande förslaget till om- och tillbyggnad av Kyrkby högstadieskola bör förkastas. Det anser Hammarlands kommunstyrelse som vid gårdagens möte gick på kommundirektörens linje. Det föreslagna alternativet är för dyrt och Hammarland vill istället fortsätta den utredning av en ny högstadieskola som man inlett tillsammans med Eckerö kommun.

Hammarland och Eckerö utreder högstadieskola

Saltviks tidigare bildningschef Patrik Larsson har på uppdrag av Hammarlands kommun och Eckerö kommun utrett möjligheterna att bygga en egen högstadieskola på västra Åland. Rapporten är nu klar och ska behandlas nästa tisdag av kommunstyrelserna i Eckerö och Hammarland.

Synpunkter kan ges på planer för Hammargården

Tomas Blomberg intervjuas av Nina Smeds
De ritningar och den kostnadskalkyl som byggnadskommittén tagit fram gällande om- och tillbyggnaden av Hammargården har nu ställts ut på Hammarlands hemsida. Kommunen planerar som bekant att bygga ut äldreboendet. Arkitekten Micko Koskinen har tagit fram ritningar och Byggtjänst Erik Hjärne Ab har tagit fram en kostnadskalkyl på drygt 3,1 miljoner euro exklusive moms.

Hammarland vill sälja Oasenplatser

Kommunstyrelsen i Hammarland vill sälja två av åtta platser man har på Oasen.

Hammarland hävdar att LR-beslut var olagligt

Kommunstyrelsen i Hammarland beslöt i går att man skickar in en klagan till Högsta förvaltningsdomstolen gällande landskapsregeringens beslut att tillsätta kommunindelningsutredare. Kommundirektör Kurt Carlsson säger att styrelsen anser att landskapsregeringen inte följt gällande lag när kommunindelningsutredarna tillsattes.

Besvär om kommunutredare

Hammarland besvärar sig över landskapsregeringens beslut att tillsätta kommunindelningsutredare. Kommunsstyrelsen har beslutat lämna in en förvaltningsklagan till Högsta förvaltningsdomstolen.

Sidor