Hammarland

Hammarlands församling kallar till krismöte

Hammarlands tf kyrkoherde Jon Lindeman intervjuas av Tomas Tornefjell:
Hammarlands församling har svårt att locka personal och nu bjuder man in medlemmarna till ett möte för att diskutera det kritiska personalläget och församlingens framtid.

Hammarlands ekonomi måste stärkas

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Kommunstyrelsen i Hammarland höll ett extra möte förra veckan för att bereda ett förslag till program för att stärka kommunens ekonomi. Programmets målsättning är att stärka ekonomin med cirka 550.000 euro, framgår i kommunstyrelsens protokoll.

Avloppen fungerar i Hammarland

Information från Hammarland:

Info från Hammarland söndag

Hammarlands kommun meddelar att Näfsby skola har haft el sedan i fredaga kväll vilket betyder att Näfsby skola, daghemmet Klaralund, daghemmet Björkdungen och lärarbostäderna har el.

Ny information från Hammarland

Hammarlands kommun informerar om att den som behöver nattkvarter inför natten mot lördagen ska ta kontakt med kommunkansliet före klockan 16.00 i dag på telefon 36 450 eller per e-post info@hammarland.ax .

Hammarland ska prioritera närproducerat

Hammarland ska inte bara ska se till priset utan prioritera närproducerat och inhemskt när man köper livsmedel till kommunens kosthåll.

Underskott i Hammarlandsbudget

Förslaget till nästa års budget för Hammarland visar ett underskott på 257.000 euro.

Vattenläcka i Hammarland

En vattenläcka i Hammarland innebär att Vestmyra, Hellesby och övre Kattby blev utan vatten nu på morgonen.

Hammarland säger nej till skolritningar

Kommunstyrelsen i Hammarland räknar preliminärt med ett litet underskott i nästa års budget.

Hammarland vill erbjuda äldrevård till västra Åland

Kommunstyrelseordförande Tomas Blomberg intervjuas av Peter Grönholm
Hammarland vill erbjuda äldrevård för hela västra Åland när utbyggnaden av Hammargården står klar.

Mer pengar för gatubelysning i Öra

Kommunfullmäktige i Hammarland höjde på sitt senaste möte anslaget för gatubelysning i Öra med 31.000 till sammanlagt 43.000 euro.

Hammarland kontaktar LR om Boviksvägen

Kommunstyrelsen i Hammarland ber landskapsregeringen att mäta hastighet och trafikintensitet på Boviksvägen.

Sidor