Föglö

Föglö godkände del av kortrutt

Föglös kommunstyrelse ger sitt stöd för vägplanen mellan Sommarö och det nya färjfästet i Hastersboda.

Två vill bygga om skolan i Föglö

Två anbud har lämnats in för om- och tillbyggnaden av Föglö grundskola.

LR lägger 40.000 på kortruttsgranskning

40.000 euro. Så mycket beräknas externgranskningen av projekteringen av förfrågningsunderlagen för bro- och hamnkonstruktionerna samt entreprenadhandlingarna när det gäller kortruttprojektet på östra Föglö kosta.

Föglö efterlyser fler krisövningar

Mer övningar skulle vara bra och önskvärda. Det konstaterar kommunstyrelsen i Föglö som på senaste mötet gick igenom hur kommunen klarade stormen Alfrida och dess efterverkningar.

Vägplan för sträcka på Degerö fastställdes

Nu har landskapsregeringen fastställt del två av vägplanen för projekt västra Föglö. Det handlar om 1250 meter väg som är tänkt att byggas från Degerbyvägen och fram till den planerade nya bron över Spettarhålet.

Köket i Föglö skola ska renoveras

Köket i Föglö grundskola ska renoveras och förhoppningen är att ombyggnaden kommer igång så snabbt som möjligt i början av det här året.

Ny information från Föglö

På Föglö börjar de flesta få tillbaka strömmen, enligt kommunkansliet. Föglöbutiken håller öppet mellan 15 och 18 i dag och sedan gäller normala öppettider.

Information till Föglöbor

Ledningscentralen i Föglö meddelar att daghemmet Myran håller stängt hela den här veckan. Föglö grundskola har stängt på grund av jullov och äldreomsorgen vid Annagården har normal verksamhet och extern reservkraft i bruk.

Sidor