Föglö

Föglö godkände del av kortrutt

Föglös kommunstyrelse ger sitt stöd för vägplanen mellan Sommarö och det nya färjfästet i Hastersboda.

Två vill bygga om skolan i Föglö

Två anbud har lämnats in för om- och tillbyggnaden av Föglö grundskola.

LR lägger 40.000 på kortruttsgranskning

40.000 euro. Så mycket beräknas externgranskningen av projekteringen av förfrågningsunderlagen för bro- och hamnkonstruktionerna samt entreprenadhandlingarna när det gäller kortruttprojektet på östra Föglö kosta.

Föglö efterlyser fler krisövningar

Mer övningar skulle vara bra och önskvärda. Det konstaterar kommunstyrelsen i Föglö som på senaste mötet gick igenom hur kommunen klarade stormen Alfrida och dess efterverkningar.

Vägplan för sträcka på Degerö fastställdes

Nu har landskapsregeringen fastställt del två av vägplanen för projekt västra Föglö. Det handlar om 1250 meter väg som är tänkt att byggas från Degerbyvägen och fram till den planerade nya bron över Spettarhålet.

Köket i Föglö skola ska renoveras

Köket i Föglö grundskola ska renoveras och förhoppningen är att ombyggnaden kommer igång så snabbt som möjligt i början av det här året.

Ny information från Föglö

På Föglö börjar de flesta få tillbaka strömmen, enligt kommunkansliet. Föglöbutiken håller öppet mellan 15 och 18 i dag och sedan gäller normala öppettider.

Information till Föglöbor

Ledningscentralen i Föglö meddelar att daghemmet Myran håller stängt hela den här veckan. Föglö grundskola har stängt på grund av jullov och äldreomsorgen vid Annagården har normal verksamhet och extern reservkraft i bruk.

Fornlämning på Föglö får rubbas

Landskapsregeringen har nu gett tillstånd så att delar av en fornlämning på Föglö får rubbas. Det rör sig om ett så kallat ryssugnsområde som ligger där landskapsregeringen vill dra vägen i samband med kortruttsutbyggnaden.

Föglö klubbade budgeten

Kommunfullmäktige i Föglö har nu godkänt kommunstyrelsens budgetförslag för nästa år. Budgeten visar ett underskott på ungefär 111.000 euro.

Föreslår sänkt pris för husbil på färja

Sänk taxan för husbilar och husvagnar på Föglölinjen! Det föreslår kommunstyrelsen i Föglö som hoppas det kunde locka fler besökare till skärgården.

Drygt 287.000 i Föglö tilläggsbudget

Föglös kommunstyrelse föreslår att kommunfullmäktige godkänner en tilläggsbudget på 287.200 euro för år 2018.

Sidor