Eckerö

Tilläggssanslag för Eckeröskola

Skol- och fritidsnämnden i Eckerö får ett tilläggsanslag på drygt 76.000 euro för i år.

Eckerö röstade om folkomröstning

Skall Eckerö kommun fortsätta vara en självständig kommun? Ja, nej eller jag avstår från att svara. Så lyder frågan och svarsalternativen som kommunfullmäktige fastställde på sitt möte i går.

Eckerö bekostar inte viltsafari och ridning

Eckerö bekostar inte Eckeröbarns besök på Käringsunds viltsafari eller Stall Rosenqvist.

Eckerö förlänger hallavtal

Eckerö förlänger kommunens avtal med Eckeröhallen Ab.

Intern kostnadskontroll bör stärkas

Eckerö kunde med fördel stärka den interna kostnadskontrollen och överväga processer som kunde vara mer kostnadseffektiva, oavsett om det är processer som grundar sig helt på lag eller de mer frivilliga processerna. Det skriver revisorerna i höstens revisions-PM.

Eckerö utser dagisbyggare

Eckerö kommunstyrelse föreslår att kommunfullmäktige godkänner ett tilläggsanslag på 75.000 euro så att byggnadskommittén för tillbyggnaden av daghemmet Nyckelpigan kan teckna kontrakt med Byggfirma Christer Gustavsson Ab.

Polisen om anmälan mot Fifax

Polisen har inte hunnit göra något åt anmälan mot den landbaserade fiskodlingen Fifax i Eckerö ännu.

ÅFD granskar Eckeröbeslut

Ålands förvaltningsdomstol granskar som bäst Eckerö kommuns behandling av ett ärende som rör grundförbättringen av vägen Nyckelpigsgatan.

Sidor