Eckerö

Ny högstadieskola utreds

Eckerö går med i en arbetsgrupp som Hammarland tagit initiativ till för att utreda byggande av en högstadieskola.

Eckerö vill utvecklas i egen regi

Kommunstyrelsen i Eckerö kommer att verka för att behålla och utveckla kommunens verksamheter i egen regi! Det beslutet fattades på kommunstyrelsens möte förra veckan då resultatet av den rådgivande folkomröstningen diskuterades.

Fb-kritik mot bemötande i Eckerö

Stephan Toivonen och Arsim Zekaj intervjuas av Frippe Granlund
I drygt en vecka har det blåst snålt kring Eckerö kommun på sociala medier och i dag också i en insändare i Nya Åland.

Eckerö vill locka inflyttare och turister

Hur ska Eckerö kommun göra för att locka fler invånare och fler turister?

Ny styrelseordförande i Eckerö

Eckerö har utsett en ny kommunstyrelseordförande för 2018-2019. I Lemland och Kumlinge fick sittande ordföranden fortsatt förtroende.

Obetalda vattenavgifter i Eckerö

Eckerö avskriver en fordran på drygt 12.000 euro för konkursdrabbade Krutbyn Ab:s vattenavgifter.

Budgetunderskott för Eckerö

Eckerös budget för nästa år visar ett budgetunderskott på ungefär 240.000 euro och ett positivt årsbidrag på cirka 120.000.

Fakturamiss i Eckerö

Eckerö går miste om drygt 25.000 euro exklusive moms eftersom Krutbyn Ab inte varit registrerad i faktureringssystemet för vatten- och avloppsavgifter vad avser vattenmätaren som förser Smartpark med färskvatten.

Sidor