Eckerö

Ny högstadieskola utreds

Eckerö går med i en arbetsgrupp som Hammarland tagit initiativ till för att utreda byggande av en högstadieskola.

Eckerö vill utvecklas i egen regi

Kommunstyrelsen i Eckerö kommer att verka för att behålla och utveckla kommunens verksamheter i egen regi! Det beslutet fattades på kommunstyrelsens möte förra veckan då resultatet av den rådgivande folkomröstningen diskuterades.

Fb-kritik mot bemötande i Eckerö

Stephan Toivonen och Arsim Zekaj intervjuas av Frippe Granlund
I drygt en vecka har det blåst snålt kring Eckerö kommun på sociala medier och i dag också i en insändare i Nya Åland.

Eckerö vill locka inflyttare och turister

Hur ska Eckerö kommun göra för att locka fler invånare och fler turister?

Ny styrelseordförande i Eckerö

Eckerö har utsett en ny kommunstyrelseordförande för 2018-2019. I Lemland och Kumlinge fick sittande ordföranden fortsatt förtroende.

Obetalda vattenavgifter i Eckerö

Eckerö avskriver en fordran på drygt 12.000 euro för konkursdrabbade Krutbyn Ab:s vattenavgifter.

Budgetunderskott för Eckerö

Eckerös budget för nästa år visar ett budgetunderskott på ungefär 240.000 euro och ett positivt årsbidrag på cirka 120.000.

Fakturamiss i Eckerö

Eckerö går miste om drygt 25.000 euro exklusive moms eftersom Krutbyn Ab inte varit registrerad i faktureringssystemet för vatten- och avloppsavgifter vad avser vattenmätaren som förser Smartpark med färskvatten.

Tilläggssanslag för Eckeröskola

Skol- och fritidsnämnden i Eckerö får ett tilläggsanslag på drygt 76.000 euro för i år.

Eckerö röstade om folkomröstning

Skall Eckerö kommun fortsätta vara en självständig kommun? Ja, nej eller jag avstår från att svara. Så lyder frågan och svarsalternativen som kommunfullmäktige fastställde på sitt möte i går.

Eckerö bekostar inte viltsafari och ridning

Eckerö bekostar inte Eckeröbarns besök på Käringsunds viltsafari eller Stall Rosenqvist.

Eckerö förlänger hallavtal

Eckerö förlänger kommunens avtal med Eckeröhallen Ab.

Sidor