Eckerö

Hammarland och Eckerö utreder högstadieskola

Saltviks tidigare bildningschef Patrik Larsson har på uppdrag av Hammarlands kommun och Eckerö kommun utrett möjligheterna att bygga en egen högstadieskola på västra Åland. Rapporten är nu klar och ska behandlas nästa tisdag av kommunstyrelserna i Eckerö och Hammarland.

Eckerö och Fifax bildar arbetsgrupp

En gemensam arbetsgrupp tillsätts för Eckerö kommun och fiskodlingsföretaget Fifax. Kommundirektör Arsim Zekaj säger att det finns gemensamma frågor att diskutera men att riktlinjerna för arbetsgruppen ännu inte tagits fram.

Oförändrade tomtpriser i Eckerö

Sänk tomtpriserna med 30 procent för att locka fler köpare och öka kommunens skattekraft genom inflyttning. Det var en idé som kommunfullmäktige i Eckerö tidigare gav kommunstyrelsen i uppdrag att jobba vidare på.

Eckerö fortsätter med sin appsatsning

Närings- och kulturnämnden i Eckerö har bestämt att man ska fortsätta utveckla den så kallade Eckeröappen.

Hyreshus i Eckerö sålt

Utgångspriset när Eckerö skulle sälja hyreshuset i kommungården var 100.000 euro, första budet var 27.000. Nu har kommunfullmäktige godkänt en försäljning för 40.000 euro.

Lågt vattentryck på västra Åland

I Hammarland och Eckerö märker man av lågt vattentryck.

Jurister ska hjälpa Eckerö med Fifaxfråga

Eckerö kommun avslår Fifax ansökan om en utökad vattenförbrukning.

Eckerö 240.000 euro på vinst 2017

Eckerö kommun gick på plus med ungefär 240.000 euro år 2017.

Sidor