Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Tablå

söndag, 1 oktober, 2023

18:30 - 20:30 Åland och digitaliseringen
Redan för elva år sedan lovade politiker att Åland ska bli hållbarare, effektivare, mer tillgängligt och att det ska bli mer attraktivt att bo och verka här - allt detta med hjälp av en framstående digitalisering. Hur har det gått och var står vi nu? En programserie i fem delar av Felix Qvarnström.

söndag, 1 oktober, 2023