Publicerad: fredag, 8 februari, 2019 - 15:44
  • Inga-Lisa Petterson Foto: Tua Åström
  • Medis akvarellkurs på dagtid foto: Tua Åström

Sjuttiplus februari - Om kultur och psykiskt välmående

Enligt en färsk brittisk undersökning är risken att drabbas av depression 48% mindre om man som senior ägnar sej åt kulturella aktiviteter som t.ex bio, teater eller konsertbesök en gång i månaden. Men även kultur i lägre doser har en positiv inverkan på det psykiska måendet. Det här tog Sjuttiplus fasta på den här gången, och hälsade på ett gäng akvarellmålare på Medis där vi bland andra hittade 80-åriga Ingalisa Petterson som får guldkant på vardagen av sitt målande. Dessutom hör vi  Regina Santamäki-Fisher, doktor i vårdvetenskap, som vill se mer kultur för äldre.