Nyheter

Här hittas de senaste lokala nyheterna

Ålandsnytt i Ålands Radio sänds på vardagar klockan 06.55, 07.30, 08.30, 09.30, 11.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.30, 17.55, 18.55

Motions- och idrottsvanor kartläggs

Jyväskylä universitet har fått forskningstillstånd från landskapsregeringen för att kartlägga åländska barns och ungdomars motions- och idrottsvanor.

50-60 procent deltog i folkomröstningarna

Mellan 50 och 60 procent deltog i de rådgivande kommunala folkomröstningarna som anordnades i samband med presidentvalet den 28 januari. Det visar färsk statistik från ÅSUB.

Bidrag för vattenprojekt

Östersjöfonden har beviljats 21.100 euro i bidrag av landskapsregeringen.

Låg avkastning på minnesfonder

Kommundirektörerna Ewa Danielsson och John Eriksson intervjuas av Owe Sjöblom
Hur ska vi få bättre avkastning på kommunens minnesfonder? Det är en fråga som kommunstyrelsen i Saltvik funderar på.

Bilmacken fortsättningsvis i konkurs

Bilmacken i Mariehamn är mycket riktigt försatt i konkurs, det säger Mikael Holm, en av bolagets styrelseledamöter. Den drivmedelsförsäljning som fortfarande sker ligger utanför bolaget Bilmacken.

Nu sätts nya komposttrumman på plats

Ålandskompostens vd Bengt Karlsson intervjuas av Owe Sjöblom:
Nu sätts den nya komposteringstrumman på plats vid Ålandskomposten i Sund Gunnarsby.

Ingen lösning för Jomalas arkivplan

Landskapsarkivarie Åke Söderlund och Jomalas kommundirektör John Eriksson intervjuas av Frippe Granlund:
Ännu finns ingen samsyn mellan Jomala kommun och landskapsantikvarie Åke Söderlund kring kommunens arkivplan.

Fåren får leva

De får som tvingats övervintra på en holme utan att någon försett dem med mat och vatten ska utfodras och stanna kvar där.

Inga preparat för djur i avloppsvattnet

-Läkemedelsresterna i avloppsvattnet i Mariehamn kommer inte från djur! Det påpekar ÅMHM-veterinären Annett Pfeifer med anledning av gårdagens nyhet enligt vilken läkemedlen i avlopp inte skulle komma från stadens invånare.

Sidor