Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 23 december, 2016 - 06:21
  • Landskapsregeringen anser att riket enligt självstyrelselagen ansvarar för insatser som berör lantbrukets pris och inkomster också på Åland. Frågan förs nu till Högsta domstolen för avgörande. Arkivfoto: Cecilia Ekströmer.

Ytterligare en tvist med ministeriet till HD

Nu för landskapsregeringen ytterligare en tvist med jord- och skogsbruksministeriet till Högsta domstolen för avgörande.

Ministeriet har gett kalla handen att också låta åländska jordbrukare ta del av statlig borgen för likviditetslån, eftersom man anser att eventuella garantier skall betalas från samma fond som finansierar jordbrukets investeringsstöd i Finland. De pengarna kan inte komma åländska jordbrukare till del. Men landskapsregeringen anser att riket enligt självstyrelselagen är ansvarigt för insatser som berör lantbrukets pris och inkomster också på Åland. I det här fallet rör sig statsborgen om kompensation för prissänkningar och skall bedömas enligt behörigheten och inte hur det finansieras. Landskapsregeringen gör alltså en annan tolkning av självstyrelselagenlagen än ministeriet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »