Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 12 april, 2024 - 16:48Uppdaterad: söndag, 14 april, 2024 - 17:24
  • Andreas Kanborgs(Ob) reservation diskuterades ivrigt.

VIS-debatten: Enighet om analys, djup konflikt om slutsats  

Då lagtinget debatterade upphandlingen av ett nytt vårdinformationssystem gick känslorna tidvis heta. 

Det blev en lång budgetdebatt med anledning av förslaget om att bevilja ÅHS tilläggsmedel för upphandling av ett vårdinformationssystem.  

I fokus stod finans- och näringsutskottets betänkande från i onsdags. Utskottet riktade skarp kritik mot olika delar av upphandlingsprocessen och i synnerhet mot bristen på konkurrerande alternativ till den tilltänkta leverantören Cambio – men landade ändå i att förorda tilläggsmedel.  

Obunden samlings Andreas Kanborg föreslog att upphandlingen stoppas och görs om, med mer affärsmässiga metoder. På samma linje var hans partikamrater, Hållbart initiativs Alfons Röblom, enmansgruppen Veronica Thörnroos och Socialdemokraten Mogens Lindén

De facto var lagtinget ganska överens om att upphandlingsprocessen inte förlöpt på bästa tänkbara sätt – och om att det finns ett stort behov av ett vårdinformationssystem.  

Skiljelinjen gick närmast mellan de partier och ledamöter som tror att en ny upphandling kan bli förmånligare och de som tror att den riskerar att bli ännu mer kostsam. 

– Ska vi som vi så ofta gör på Åland stanna upp och backa då vi nästan är framme vid målet? Vi bedömer att det förlorade arbetstiden, kostnaderna för en ny upphandling och osäkerheten betyder att det riskerar att bli sämre och skapa ett ännu större behov av inbesparingar, sade Nina Fellman (S). 

Ärendet bordlades till plenum den 15 april. 

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »