Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 4 juli, 2022 - 15:46Uppdaterad: måndag, 4 juli, 2022 - 16:05

Vicelantrådet förvånad över HD:s resonemang

Vicelantråd Harry Jansson (C) är förvånad över att både Högsta domstolen och Ålandsdelegationen väljer att motsätta sig delar av innehållet i den landskapslag om näringsrätt och näringstillstånd som lagtinget antog i april månad.

Avsikten med lagen var att modernisera den åländska näringsrätten och fortsatt trygga betjäning på svenska. Men Ålandsdelegationen hänvisar till språkkrav som står i konflikt med grundlagens allmänna förbud mot diskriminering. Högsta domstolen skriver i sitt utlåtande att språkbestämmelserna utgör en klar utvidgning av tidigare gällande undantag till näringsfriheten och att det i sin tur strider mot unionsrätten.
Vicelantrådet ser nu framför sig diskussioner i bland annat självstyrelsepolitiska nämnden om hur man ska lyckas få frågan till EU-domstolen för definitivt avgörande, om inte republikens president skulle komma till en annan slutsats än vad HD har gjort.
 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »