Publicerad: fredag, 1 februari, 2019 - 11:33Uppdaterad: fredag, 1 februari, 2019 - 12:08
  • Dricksvattensituationen på öar ska kartläggas. Foto: Malin Lundberg

Vattensituationen på öar kartläggs i ny forskning

Ett nytt forskningsprojekt ska kartlägga dricksvattensituationen på skärgårdsöar. En av öarna är Torsholma i Brändö och en del av studien ska bedrivas på Kökar.

–Vi har ju på Åland upptäckt att vi inte har så mycket vatten som vi trodde och till följd av det diskuterat nya dricksvattentäckter, säger Christian Pleijel, programdirektör på KTH och bosatt på Kökar. Projektet finansieras bland annat med PAF-pengar via projektet företagsam skärgård.

I studien kommer man att titta på vattensituationen på tre olika nivåer.

–Hur mycket vatten finns, vilka behov har människorna på öarna och vilka tekniska system har man byggt? Då får man en väldigt bra bild av vattensituationen på ön, säger Pleijel.

Med studien som grund kommer man sedan att undersöka om man kan använda vattnet på ett bättre sätt.