Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 21 november, 2022 - 11:06Uppdaterad: måndag, 21 november, 2022 - 14:14
  • Den nya vattenlagen är på remiss. Arkivbild.

Vattenlagen ute på remiss

Landskapsregeringen skickar nu förslaget till vattenlag på två månaders remiss.

I ett pressmeddelande skriver regeringen att lagen är omfattande, att den går ut på bred remiss och att målet med lagen är god vattenstatus och miljöstatus.

–Ett förtydligande av central betydelse gäller så kallade vattenförekomster. Kustvattnet, större sjöar och grundvattnet är indelade i vattenförekomster. Ett nytt begrepp i förslaget är vattenstatus. Med det avses den sammanvägda bedömningen av vattenkvaliteten både ekologiskt och kemiskt. I gällande vattenlag kallas det vattenkvalitet, skriver landskapsregeringen i pressmeddelandet.

Infrastrukturminister Christian Wikström (Ob) påpekar att vatten är en central del av vår identitet som ålänningar.

–Vi behöver arbeta för att förbättra statusen för det vatten vi, genom mänsklig aktivitet, skadat. Med det här lagförslaget ges bättre förutsättningar att uppnå målet om god vattenkvalitet, säger Christian Wikström.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »