Publicerad: torsdag, 10 oktober, 2019 - 15:34Uppdaterad: torsdag, 10 oktober, 2019 - 15:59
  • Varg i Samuelstorp under 2018, foto: Landskapsregeringen

Vargpar på Åland är syskon

Nu har med säkerhet två olika vargindivider identifierats på Åland och de är syskon. Det visar färsk information som naturresursinstitutet Luke i riket skickat till landskapsregeringen.

Det är enheten för jakt- och viltvård som fått slutliga svar på DNA-analyserna av de vargprover som samlades in på Åland under säsongen 2018-2019. Totalt sex prover analyserades varav fyra konstaterades vara från varg. Båda vargarna är kända från tidigare analyser i riket och det är frågan om en hane och en hona, födda 2017 i det så kallade Kjuloreviret cirka 70 kilometer norr om Åbo. Proverna består av spillning som insamlats i Hammarland, Jomala och Eckerö. Övriga prover som samlats in visade sig härstamma från räv eller mårdhund.

Roger Gustavsson är jakthandläggare vid enheten för jakt- och viltvård och han säger att slutsatserna som går att dra av denna informationen är att det är unga individer och att det kan förklara deras oskygga beteende. De var under ett år när de kom till Åland. Men det är bekräftat att vargarna är från ett känt vargrevir och följaktligen inte några hybrider, alltså inte korsat med exempelvis hundar.

Gustavsson fortsätter att berätta att det inte är omöjligt med inavel bland vargar, på Kimitoön fick ett syskonpar två valpar under 2018 och i år har de haft en större kull på fem-sex valpar. Men han tror inte att flocken på fasta Åland är större än dessa två syskon då det inte finns fler indikationer och spår av till exempel spillningar.