Publicerad: måndag, 16 december, 2019 - 22:00Uppdaterad: tisdag, 17 december, 2019 - 11:32
  • Den tunnelutformning som Landskapet utredde för den södra dragningen mellan Flaka och Bråttö godkänns inte av Norges vegvesen vid tunnellängder över 10 kilometer. Foto: Hasse Holmström

Vad får säkerheten i en Föglötunnel kosta?

Den tunnelstandard som FS Links använt som utgångspunkt för sin tunnel och som var aktuell i utredningen av den södra dragningen ströks av Landskapsregeringen i kortruttsförstudien 2013 på inrådan av det Norska vägverkets handbok för tunnelbyggen.
- Vi hade en långtgående diskussion om säkerhetsnivåer när vi började utreda den nordliga dragningen och beslöt då att inte gå vidare med den enklaste tunnelutformningen, säger Ian Bergström, projektchef vid Vägnätsbyrån.

För en tunnel som är över 10 kilometer lång och har den medeltrafik per dygn som Föglötunneln beräknades ha år 2028 ställer Norska statens vegvesen ett minimumkrav på att evakueringsrum ska finnas.
- När vi räknade med det blev kostnaderna så stora att de föll utanför ramarna som hade satts upp och tunnelplanerna gick inte vidare till någon miljökonsekvensbedömning, säger Bergström.

Detta är del två av tre i Ålands radios granskning av Föglötunneln.