Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 30 september, 2020 - 17:15

Utskott efterlyser politisk samling i kristider

Lagtinget manades till politisk samling i dag av finans- och näringsutskottet när man debatterade utskottets utlåtande över förslaget till fjärde tilläggsbudget för Åland.

I förslaget finns den omdiskuterade fullmakten till landskapsregeringen att ta lån på upp till 60 miljoner euro fram till 31 mars 2021 för att täcka upp verkningarna av coronapandemin.

Utskottet hade hellre sett att landskapsregeringen begärt en lånefullmakt för det som behövs för detta budgetår och sedan ett skilt för nästa år, men godkände ändå förslaget.
Utskottsmedlemmen John Holmberg (Lib) reserverade sig mot utlåtandet. Han ville sänka fullmakten till 40 miljoner euro och begränsa tiden till senast den 31 december 2020.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »