Publicerad: onsdag, 29 januari, 2020 - 14:25Uppdaterad: torsdag, 30 januari, 2020 - 12:41
  • Vicelantråd och kansliminister Harry Jansson. Foto: Tomas Tornefjell, ÅRTV.

Utredningen om e-röstning klar

Slutrapporten som ÅDA gjort om den inställda e-röstningen vid senaste valet, visar att tidsplanen var i fas till och med juni.

- Man har försök kartlägga, så gott det går, händelseförloppet till vad som föranledde centralvalnämnden att ställa in e-poströstningen nästan i sista stund, säger vicelantråd och kansliminister Harry Jansson.

I augusti uppdagades fel i leverantörens, det spanska företaget Scytls, lösning för integrationen mot e-identifieringen. Felen påverkade tidsplanen betydligt. Pilottesterna, alltså ett genrep av själva förfarandet, gick inte som planerat på grund av fel i leveransen. Harry Jansson menar också att det inte ligger av intresse att utse någon huvudansvarig, men att ett stort ansvar faller på Scytls.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »