Nåtö biologiska söker fiskgjuseobservationer

David Abrahamsson intervjuas av Nelly Björkqvist
Gomorron
Under sommaren 2019 kommer Nåtö biologiska station att för Landskapsregeringens räkning utföra en inventering av den åländska fiskgjusstammen. Inventeringen kommer att pågå från juni fram till augusti.

Redaktion

Administration

Produktionsteknik

Distributionsteknik

Frilans