Publicerad: söndag, 15 december, 2019 - 21:50Uppdaterad: måndag, 16 december, 2019 - 17:42

Tunnelalternativ saknas, trots Thörnroos uttalande

Lantrådet Veronica Thörnroos hänvisade till ett alternativ hon själv som trafikminister ansåg vara omöjligt när hon under presentationen av regeringsprogrammet pratade om tidigare utredningar av tunneldragningar till Föglö.

- Det finns andra utredningar och en lagstiftning som säger att man måste ha flera alternativ. Att hitta en dragning tror jag inte blir något problem, sade Thörnroos under presskonferensen.
Det alternativ som refereras är den södra dragningen mellan Flaka och Bråttö som utreddes fram till hösten 2011, även om Thörnroos redan i mars samma år erkänt att vägen, på grund av motstånd från lokalbefolkningen och upprättandet av ett naturskyddsområde, varit oframkomlig.
Det väcker frågan om landskapsregeringen alls överväger några andra dragningar än den nordliga när man nu vill utreda tunnelfrågan på nytt.
Samtidigt anser Ian Bergström, projektchef på Vägnätsbyrån, att myndigheten skulle vara tvungen att ta med det södra tunnelalternativet om en ny utredning ska göras.

Det här är den första delen av tre i Ålands Radios granskning av turerna kring en tunnel mellan Föglö och fasta Åland.