Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 28 oktober, 2016 - 07:15Uppdaterad: fredag, 28 oktober, 2016 - 07:49
  • Camilla Gunell tycker att Ålandskompostens förslag gällande trycksterilisering är mycket intressant. Arkivfoto: Tomas Tornefjell.

Trycksterilisering intressant alternativ för Ålandskomposten

Att trycksterilisera allt material före det komposteras låter som ett mycket intressant alternativ för Ålandskomposten, det tycker landskapsregeringen.

Landskapsregeringen ger det här svaret med anledning av att Ålandskomposten nämnde trycksterilisering som ett alternativet i ett brev man skickade till landskapsregeringen den sista september. I brevet skrev man att man fått in en preliminär offert på trycksterilisering men att man skulle behöva förlängd tidsfrist eftersom leveranstiden skulle vara 18 veckor.

Enskild föredragning

Vice lantrådet Camilla Gunell, socialdemokrat, beslöt på en enskild föredragning i går att Ålandskomposten, om man går in för att börja trycksterilisera, senast vid årsskiftet ska informera om att man beställt en anläggning och senast den sista maj 2017 ta anläggningen i bruk. Om Ålandskomposten i stället väljer att göra en validering av den nuvarande komposteringsprocessen för att bevisa att den klarar gällande krav så vill landskapsregeringen att resultatet av valideringen skickas till landskapsregeringen senast den sista maj 2017.

Egenkontrollprogram

I och med att landskapsregeringens svar dröjt meddelade Ålandskomposten den 14 oktober att man väljer att enbart ta emot kategori 3-material bestående av matavfall. Senast den sista november vill landskapsregeringen att företaget bevisar att man uppfyller kraven som gäller för detta. Ett reviderat egenkontrollprogram ska också lämnas in senast den sista november.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »