Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 8 januari, 2018 - 12:05
  • Lagtinget får en tredje tilläggsbudget för 2017 att ta ställning till. Arkivfoto: Malin Lundberg.

Tredje tilläggsbudget till lagtinget

Mer inkomster men högre kostnader för grundskolan och slopat anslag för geriatrisk klinik! Landskapsregeringen föreslår en tredje tilläggsbudget för 2017 som bland annat innebär att avräkningsbeloppet ökar med drygt 9,7 miljoner euro och att grundskoleväsendet får ett tillägg på 212.000 euro.

Pengarna till grundskolan beror på att kostnaderna för träningsundervisningen och stödundervisningen i svenska blivit dyrare än tidigare budgeterat.

I förslaget finns också en del budgettekniska ändringar. Ett reserveringsanslag på 10 miljoner euro löses upp. Det handlar om PAF-lån som avsetts för byggande av en geriatrisk klinik vid ÅHS. Enligt finanschef Conny Nyholm måste reserveringen lösas upp eftersom ÅHS byggnader nu ägs av Landskapets fastighetsverk. Om fastighetsverket vill satsa på bygget kan det bolaget anhålla om lån.

Om förslaget till tilläggsbudget godkänns av lagtinget ökar fjolårets landskapsbudget till drygt 381 miljoner euro.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »