• Lagtinget får en tredje tilläggsbudget för 2017 att ta ställning till. Arkivfoto: Malin Lundberg.
Publicerad: måndag, 8 januari, 2018 - 12:05

Tredje tilläggsbudget till lagtinget

Mer inkomster men högre kostnader för grundskolan och slopat anslag för geriatrisk klinik! Landskapsregeringen föreslår en tredje tilläggsbudget för 2017 som bland annat innebär att avräkningsbeloppet ökar med drygt 9,7 miljoner euro och att grundskoleväsendet får ett tillägg på 212.000 euro.

Pengarna till grundskolan beror på att kostnaderna för träningsundervisningen och stödundervisningen i svenska blivit dyrare än tidigare budgeterat.

I förslaget finns också en del budgettekniska ändringar. Ett reserveringsanslag på 10 miljoner euro löses upp. Det handlar om PAF-lån som avsetts för byggande av en geriatrisk klinik vid ÅHS. Enligt finanschef Conny Nyholm måste reserveringen lösas upp eftersom ÅHS byggnader nu ägs av Landskapets fastighetsverk. Om fastighetsverket vill satsa på bygget kan det bolaget anhålla om lån.

Om förslaget till tilläggsbudget godkänns av lagtinget ökar fjolårets landskapsbudget till drygt 381 miljoner euro.

Fler Nyheter

Begränsningar i trafiken måndag-tisdag

Det kommer att bli en del lokala trafikbegränsningar på måndag och tisdag på grund av inspektion av broar. På måndag klockan 9 inleds inspektion av...

Ålands golfklubb fick rätt i tingsrätten

Målet rörande en tidigare anställd vid Ålands golfklubb som hävdade att han blivit osakligt uppsagd förkastades idag i tingsrätten.

Utgrävningar ska ge svar på vägdragning

Daniel Anderberg och Björn Ekblom intervjuas:
För första gången på 150 år ser gamla Bomarsundsbyggnationer från 1850-talet ljuset igen. Orsaken är en planerad gång- och cykelbana som ska gå bredvid den befintliga vägen genom fästningen.

Nya ägare för HåWe-bil AB

HåWe-bil AB har köpts upp av företaget Faweto Invest AB. Bakom den nya ägaren står Christian Westergård, son till HåWe-bils grundare, VD Niclas...

Anna Häger ny ordförande för Ålands Natur & Miljö

Anna Häger intervjuad av Hans Persson-Bru
Anna Häger valdes igår till ny ordförande för Ålands Natur & Miljö.

Varuboden köper Jomalabutikens tomt

Varuboden på Åland har köpt tomten där butiken i Sviby, Jomala är belägen.

Tveksam till folkomröstning om s-lagen

Lantrådet Katrin Sjögren intervjuas av Sara Lindroos
Lantrådet Katrin Sjögren tror det skulle bli mycket svårt att folkomrösta om resultatet från förhandlingarna om självstyrelselagen.

Ny webbplats för skolpersonal

Tony Asumaa och Carola Eklund intervjuas av Marika Kvarnström
I dag lanserar landskapets utbildningsavdelning webbplatsen ”Skolresurs på Åland”. Tanken är att lärare lättare ska hitta information om till exempel läroplanen, forskning inom olika områden, styrdokument och tips på fortbildningar.

Eckerö bildar ett äldreråd

Eckerö kommun ska bilda ett äldreråd för att ge pensionärer och funktionsnedsatta en större möjlighet att påverka vardagen. Kommunfullmäktige beslutade igår att bilda äldrerådet efter en förfrågan från Eckerö pensionärsförening