Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 7 september, 2022 - 15:43Uppdaterad: torsdag, 8 september, 2022 - 09:17

Tredje tilläggsbudget med fokus på elstöd

Landskapsregeringen anhåller om  sammanlagt 15 miljoner euro i lån eller landskapsgaranti för att säkerställa att likviditeten för åländska elbolag är tryggad. Dessutom får kommunerna två miljoner mer i landskapsandelar.

Det framkom i dag när landskapsregeringen presenterade sitt förslag för tredje tilläggsbudget för i år.

-Vi vill gardera oss. Vi vill inte se hus i vinter där man inte har el av olika anledningar, sade finansminister Roger Höglund (C) .

Landskapsandelarna föreslås höjas temporärt för det här året med dryga två miljoner med en uppmaning att de ska riktas till äldreomsorgen.

Till följd av den snabba inflationen och prisökningarna vill landskapsregeringen att barnbidragslagen ändras så att ensamförsörjartillägget höjs från 60 euro till 80 euro per barn och månad. Dessutom föreslås att studiestödslagen ändras så att en tillfällig extra indexjustering om 3,5 procent av studiestöden görs retroaktivt från den 1 augusti.

Eftersom det råder en mycket stor efterfrågan av stöd för främst installation av solceller föreslår landskapsregeringen att redan anvisade anslag utökas med ytterligare 750.000 euro. Produktionsstödet för vindkraft minskas med motsvarande belopp.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »