Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 10 juni, 2022 - 10:21
  • Stephan Toivonen. Foto: Johan Ågren

Toivonen vill ha tydligare sjukfrånvaroregler

Åländsk demokratis Stephan Toivonen vill att lagtinget ska fastställa tydligare regler för temporär befrielse vid sjukdom.

Toivonen konstaterar att det i lagtingsordningen framgår att lagtinget kan bevilja en ledamot befrielse för en bestämd tid, men han tycker det är problematiskt att det inte finns någon minimitid angiven. Detta kan enligt Toivonen leda till godtycke från majoriteten i lagtinget.
- Detta kan även leda till att en ytterligare osäkerhet läggs på en redan sjukskriven lagtingsledamot då denne vill att en ersättare snabbt skall träda in i dennes ställe, skriver Toivonen i den åtgärdsmotion han nu lämnat in till lagtinget.
I motionen föreslår han att lagtinget uppmanar talmanskonferensen att föreslå ändringar av lagtingets regelverk så att minimitiden för en befrielse preciseras och samtidigt ge en lagtingsledamot den subjektiva rätten att avgöra när och om denne skall erhålla befrielse.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »