Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 17 juni, 2022 - 16:57Uppdaterad: fredag, 17 juni, 2022 - 17:18

Toivonen anklagar lagtinget för blockering

Stephan Toivonen (ÅD) anklagade lagtinget för att blockera partiets närvaro.

Detta genom att inte låta honom få en ersättare under sin sjukskrivning i höstas.

I dagens plenum lade han fram en åtgärdsmotion angående tydligare regler för temporär befrielse vid sjukdom. Det här innebär att man får in en ersättare som utför uppgifterna ledamoten har under tiden den är sjukskriven. Till grund för motionen ligger Toivonens egen sjukskrivning hösten 2021. Han fick inte in en ersättare när han var sjukskriven i tre månader. Det ledde till att hans ersättare, Johan Lindström, inte kunde delta under behandlingen av budgeten i finansutskottet.

- Jag har varit opposition till samtliga partier i lagtinget och det var uppenbarligen deras sätt att försöka blockera vår närvaro, säger Stephan Toivonen.

Han vill med denna motion få tydligare regler och en minimitid på tre månader för befrielse och tillåtelse att få in ersättare under sjukskrivning. Flera andra ledamöter påpekade att det inte varit ett medvetet val att blockera Åländsk demokrati.

- Jag har varit med i de beslut som tagits och jag har inte upplevt att någon har lagt personliga aspekter i det här, säger Anders Eriksson (ÅF).

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »