Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 9 februari, 2024 - 17:30Uppdaterad: fredag, 9 februari, 2024 - 17:40
  • Tidigare ministrarna Christian Wikström och Alfons Röblom i lagtinget.

Tidigare ministrar levde i tron att skadeståndet skulle bli lägre

Alfons Röblom (HI), tidigare minister, säger att den sammantagna bedömningen inom regeringen Thörnroos inför hävningen av hybridfärjeavtalet var en annan än den som framkommer i den beredning som blev offentlig i går. Man trodde att det skulle gå att komma ur en rättsprocess med ett betydligt lägre skadestånd. 

– Det fanns beräkningar om var skadeståndet kunde hamna men den samlade bedömningen var att man kunde få ett för landskapet acceptabelt resultat, säger Röblom. Men varifrån tron om ett potentiellt acceptabelt slutresultat kommer ifrån kan Alfons Röblom inte säga.  

– Jag kommer inte ihåg vilken enskild aspekt som var den viktigaste men det var den generella bedömningen som gjordes, säger han. 

Också Christian Wikström (Ob), dåvarande infrastrukturminister vidhåller att man trodde att skadeståndet skulle bli lägre än de uträkningar på 11 miljoner som finns i beredningen. 

– Det är förstås ett spann, man säger att detta är det värsta som kan hända. På det viset gick också rätten på konsortiets linje, så brukar det inte sluta vad jag förstått, säger Wikström. 

Ålands Radio har sökt alla tidigare regeringsmedlemmar som röstade för hävningen av avtalet i ärendet. Torbjörn Eliasson (C), vill inte kommentera och hänvisar till att det är ett pågående ärende. Annika Hambrudd (C) samt Harry Jansson (C) har inte gått att nå. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »