Publicerad: onsdag, 12 februari, 2020 - 05:51Uppdaterad: onsdag, 4 mars, 2020 - 17:10

Tidigare hamnchef får jobba kvar trots polisanmälan

Trots att Mariehamn i november 2018 polisanmälde den tidigare hamnchefen Leif Ahlqvist har han fått jobba kvar i det av staden helägda bolaget Mariehamns hamn Ab.

 

Orsaken till polisanmälan var inköp som skett från en firma med en närståendeställning till Ahlqvist mellan åren 2012 och 2014.

I november i fjol väcktes åtal med rubriceringen grovt missbruk av tjänsteställning.

- Man ska komma ihåg att Leif är polisanmäld men han är inte dömd, och jag anser att man inte ska döma någon på förhand. Polisanmälan berör inte hans nuvarande arbetsuppgifter och jag finner Leif mycket kompetent och flitig för de uppdrag han nu utför, säger Alef Jansson, vd för Mariehamns hamn.

Stadsdirektör Barbara Heinonen uppger att staden vid upprepade tillfällen fått beskedet att anställningen skulle vara för kortare övergångsperioder, till exempel då en ny vd tillträdde eller i uppstarten av Kaj 3-byggnationen. Att han fortfarande jobbar kvar kände hon inte till.

-En tjänsteman skulle bli avstängd redan vid misstanke och inte vara vid sin tjänst.

Hon menar att stadsstyrelsen såg allvarligt på närståendeinköpen men att hamnen kanske inte har insett detta.

-Att det finns olika synsätt borde kanske ha diskuteras mera inom stadsstyrelsen och hamnen och den här fortsättningen, men det är ett bolag så de avgör i princip själv.

Samtidigt konstaterar hon att stadens regler och principer ska råda också i stadens bolag.

 

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »