Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 9 februari, 2024 - 16:33Uppdaterad: fredag, 9 februari, 2024 - 17:45

Thörnroos: Visst har jag slingrat mig, men i min portfölj finns fortfarande konfidentiella dokument

Talmannen och det tidigare lantrådet Veronica Thörnroos har inte för avsikt att avgå, trots att den dokumentation som offentliggjordes igår visar att den juridiska expertisen bedömde ett skadestånd på 11 miljoner som mest troligt vid avtalsbrott i elhybridfallet.   

Thörnroos säger att det inte stämmer att all dokumentation i fallet är offentliggjord och att också betydligt lägre skadeståndssummor har förekommit i beredningen av ärendet. Hon menar att det måste finnas “flera tusentals sidor” ytterligare dokumentation.  

– Jag har ett antal dokument i min portfölj som är konfidentiella och som jag väldigt gärna skulle dela med mig av, säger hon.  

Samtidigt medger Thörnroos att hon i otaliga tidigare intervjuer ”slingrat sig” beträffande riskerna. Som motiv lyfter hon att den då pågående rättsprocessen gjorde det nödvändigt att uttrycka sig försiktigt.   

I likhet med Christian Wikström anser Thörnroos att det var märkligt att tjänstemännen efter det viktiga mötet 17.1.2020 ville ha kvittans på att ministrarna mottagit dokumentationen om bland annat skadeståndsrisken    

– Varför ville tjänstemännen att vi skulle kvittera just de här pappren? Jag tror jag vet det.  

Berätta!  

– Jag vill inte spekulera. Men om jag säger som så, så har alla färjbeställningar på infrastrukturavdelningen inte gått som på Strömsö. 

Tillägg 17:44 Tjänsteman Niklas Karlman säger till Ålands radio att den dokumentation som givits ut är samtlig dokumentation kring beslutsgången före upphävandet av avtalet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »