Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 3 oktober, 2017 - 07:24Uppdaterad: tisdag, 3 oktober, 2017 - 07:52
  • Det är främst polisens uppgift att bekämpa terrorbrott och man måste avgöra från fall till fall om militärens inblandning är nödvändig. Det anser landskapsregeringen. Arkivfoto: Ida Jansson.

Terrorbekämpning är polisens uppgift

Hanteringen av terrorism är i första hand en polisiär uppgift och om ett misstänkt terrorbrott sker på Åland bör det i första hand skötas av polisen.

Det skriver landskapsregeringen i sitt utlåtande till inrikesministeriet gällande förslaget till ändringar i gränsbevaknings- och utlänningslagen.

I förslaget beskrivs bekämpning av terrorism som en sådan exeptionell situation som ger Finland rätt att införa och temporärt hålla väpnande styrkor på Åland. Men landskapsregeringen tycker inte att man kan utgå från att alla former av terrorism ger denna rätt. Det måste vara fråga om en överhängande risk för människors liv eller hälsa eller då stora miljö- och egendomsskador står på spel, menar landskapsregeringen.

- En bedömning måste göras i varje enskild situation, om möjligt i dialog mellan landskapsregeringen och riket, skriver kansliminister Nina Fellman som undertecknat utlåtandet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »