Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: söndag, 19 maj, 2024 - 12:40Uppdaterad: söndag, 19 maj, 2024 - 12:40

Svensk jakt: EU-utvärdering kan ge jaktstopp på fler fågelarter

Alfågel, vigg och bläsand är några av de 42 fågelarter som EU nu vill utvärdera, enligt tidningen Svensk Jakt.

Gruppen Task Force on the Recovery of Bird Species består av experter från de olika medlemsstaterna och målet är att utvärdera arter med osäker eller ogynnsam populationsstatus inom EU för att sedan komma med rekommendationer kring jakten. Tidningen har talat med Johan Svalby, som arbetar med jaktfrågor i EU och är knuten till det nordiska jägarsamarbetet. Han är kritisk till utvärderingen vars första del ska redovisas den 28 juni. 

– Underlaget ska tas fram väldigt snabbt och tillvägagångssättet är inte transparent. Man tillämpar en långtgående försiktighetsprincip och bevisbörda till jaktens nackdel. Minsta tvivel eller brist på data i något enskilt EU-land riskerar att leda till jaktförbud inom hela EU för en art, säger han till Svensk Jakt.  

Utvärderingens andra del, där man ska undersöka bland annat orre, tjäder, ripa och kricka ska publiceras innan årsskiftet. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »