Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 13 februari, 2018 - 06:31Uppdaterad: tisdag, 13 februari, 2018 - 06:44
  • Bergsluttningarna under vattnet i Spettarhålet är brantare än landskapsregeringen förväntat sig. Arkivfoto: Cecilia Ekströmer.

Svårare än väntat i Spettarhålet

Förutsättningarna att bygga en bro över Spettarhålet har visat sig vara sämre än förväntat. Det skriver landskapsregeringen i ett informationsblad gällande kortruttprojektet på västra Föglö.

Man skriver att de geotekniska markförutsättningarna har undersökts med flera olika tekniker och att ett mindre fel uppstod när undersökningsresultaten sammanställdes i en 3D-modell. Felet upptäcktes i den interna kvalitetsgranskningen, men medför att man först nu upptäckt att bergssluttningarna under botten i Spettarhålet är brantare än man hade förväntat sig. Dessutom finns ett mindre område där bergskvalitén är sämre än väntat.

Nu har man gjort fler geotekniska undersökningar i den djupaste delen av Spettarhålet och vattenflödesmodelleringar ska utföras i februari och mars. I informationsbladet skriver landskapsregeringen att man på grund av de geotekniska osäkerheterna inte har fastslagit broplaceringen ännu, men att det finns några alternativa förslag på lösningar.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »