Publicerad: onsdag, 18 december, 2019 - 06:43Uppdaterad: tisdag, 4 februari, 2020 - 11:52
  • Magnus Eriksson, miljöskyddsinspektör ÅMHM. Foto: Rebecca Björkholm
  • Jouni Huhtala, samhällsteknisk chef Mariehamns stad. Foto: Rebecca Björkholm

Svag krisberedskap för vattenförsörjning

Om den ordinarie vattenförsörjningen slås ut ska kommunerna kunna förse sina invånare med dricksvatten på annat sätt.

Men den kommunala beredskapen för att hantera en sådan kris är många gånger bristfällig, varnar miljöskyddsinspektör Magnus Eriksson som representerar Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet i samrådsdelegationens livsmedelsgrupp.

Vattenförsörjningen på fasta Åland domineras av sjöarnas ytvatten, som är känsligt för extremscenarier som sabotage eller radioaktivt nedfall. Alla kommuner har uppgett att de har åtminstone en brunn som invånarna kan få alternativt vatten från. Men enligt Magnus Eriksson är det osäkert om mängden räcker, om kvaliteten är tillräckligt god och om pumparna har kapacitet nog.

Ifall Ålands vattens täkter skulle slås ut är det i dagsläget tveksamt om Mariehamns stad har kapacitet att ge sina invånare tre till fem liter vatten per person och dygn under den första veckan. Det uppger Jouni Huhtala, samhällsteknisk chef i Mariehamn.

Magnus Erikssons rekommendation är att tre eller fyra borrbrunnar upprättas på fasta Åland genom ett samarbete över kommungränserna. Han anser även att Ålands centralsjukhus bör investera i ett reservsystem för vattenförsörjning, ett arbete som nyligen har initierats enligt chefsläkare Olli-Pekka Lehtonen på Ålands hälso- och sjukvård.