Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 21 september, 2023 - 10:18Uppdaterad: torsdag, 21 september, 2023 - 12:55

Sundsfullmäktige vill se utredning kring ändrad förvaltning av Oasen

Kommunfullmäktige i Sund vill bland annat att Oasen utreder huruvida kommunförbundet istället borde förvaltas genom en värdkommunsmodell.

Man vill också ändra två paragrafer om prissättning och fakturering respektive investeringar och avskrivningar.

Just nu görs en revidering av Oasen boende- och vårdcenters grundavtal utifrån förslag som tagits fram av förbundet och konsultfirman BDO och flera kommuner är i färd med att lämna in utlåtanden kring förslagen.

Sunds kommunfullmäktige vill också att ikraftträdandetiden för det nya grundavtalet ändras till 1.1 2025 istället för samma datum nästa år för att det inte ska uppstå problem i den kommande budgetprocessen. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »