Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 24 april, 2024 - 21:13Uppdaterad: onsdag, 24 april, 2024 - 21:13
  • Det blir lite mer pengar till studeranden. Arkivbild.

Studiestödet och inkomstgränserna för studerande höjs

Nu indexjusteras studiestödsbeloppen samt inkomstgränsen för de studerande med egen inkomst uppåt med 7,9 procent.

I ett pressmeddelande från Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, AMS, skriver myndigheten att till exempel heltidsstuderanden på högskolenivå med självständigt boende får 400 euro istället för 370. Också övriga studiestödsbelopp, till exempel försörjartillägg, studielån samt inkomstgränser för hel- och deltidsstudiestöd höjs. 

Några av de vanligaste stöden som ökar: 

Studiepenning högskolestuderande, heltid, med självständigt boende 400 € per månad, nuvarande 370 € 

Studiepenning kostnadsfritt gymnasium, heltid, boende hos förälder 148 € per månad, nuvarande 138 € 

Studiepenning kostnadsfritt gymnasium, heltid, under 18 år boende hos förälder 138 € per månad, nuvarande 128 € 

Försörjartillägg 84 € per barn per månad, nuvarande 78 € 

Studielån, 18 år eller äldre 701 € per månad, nuvarande 650 € 

Studielån, under 18 år 331 € per månad, nuvarande 307 € 

Tilläggslån 954 € per månad, nuvarande 884 € 

Vuxenstudiepenning 486 – 1157 € per månad, nuvarande 450 – 1072 € 

Inkomstgränsen för heltidsstudiestöd 1521 € i genomsnitt per stödmånad, nuvarande 1410 € 

Inkomstgränsen för deltidsstudiestöd 2201 € i genomsnitt per stödmånad, nuvarande 2040 € 

På studiestod.ax finns alla belopp. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »