Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 10 oktober, 2017 - 11:37Uppdaterad: tisdag, 10 oktober, 2017 - 16:47
  • Landskapsregeringen vill bland annat skapa riktlinjer för konstgräsplaner i sin nya plaststrategi. Arkivfoto.
  • Miljöminister Camilla Gunell har fattat beslut om arbete med en strategi för att minska plaster i naturen. Foto: Tomas Tornefjell
  • Bland annat i komposter kan man hitta plast. Foto: Owe Sjöblom

Strategi mot plaster

Landskapsregeringen påbörjar i dag arbetet med en strategi för att minska plaster och mikroplaster i naturen. I stategin ska det bland annat finnas tydliga riktlinjer för skötsel av konstgräsplaner och åtgärder för att minska plastanvändning genom att förhindra spridning, men också genom insamling av plast.

-Vi kommer att gå ut och samla plast på stränder och annat eftersom det finns mycket plaster i havet som sköljer upp på stränderna. Det kan varar gamla synder från förr men det kan också vara att många fortfarande är slarviga och kastar skräp i naturen, säger miljöminister Camilla Gunell.

Arbetet med strategin påbörjas i höst och en handlingsplan väntas bli klar mot slutet av nästa år. Mikroplast är små plastfragment som kan innehålla farliga ämnen som när de sprids i miljön via föda kan hamna i våra kroppar. Enligt ett pressmeddelande från landskapsregeringen visar nya undersökningar att mikroplast också kan förekomma i kranvatten.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »