• Landskapsregeringen vill bland annat skapa riktlinjer för konstgräsplaner i sin nya plaststrategi. Arkivfoto.
  • Miljöminister Camilla Gunell har fattat beslut om arbete med en strategi för att minska plaster i naturen. Foto: Tomas Tornefjell
  • Bland annat i komposter kan man hitta plast. Foto: Owe Sjöblom
Miljöminister Camilla Gunell intervjuas av Jessica Shanthi Säll
Publicerad: tisdag, 10 oktober, 2017 - 11:37, uppdaterad: tisdag, 10 oktober, 2017 - 16:47

Strategi mot plaster

Landskapsregeringen påbörjar i dag arbetet med en strategi för att minska plaster och mikroplaster i naturen. I stategin ska det bland annat finnas tydliga riktlinjer för skötsel av konstgräsplaner och åtgärder för att minska plastanvändning genom att förhindra spridning, men också genom insamling av plast.

-Vi kommer att gå ut och samla plast på stränder och annat eftersom det finns mycket plaster i havet som sköljer upp på stränderna. Det kan varar gamla synder från förr men det kan också vara att många fortfarande är slarviga och kastar skräp i naturen, säger miljöminister Camilla Gunell.

Arbetet med strategin påbörjas i höst och en handlingsplan väntas bli klar mot slutet av nästa år. Mikroplast är små plastfragment som kan innehålla farliga ämnen som när de sprids i miljön via föda kan hamna i våra kroppar. Enligt ett pressmeddelande från landskapsregeringen visar nya undersökningar att mikroplast också kan förekomma i kranvatten.

Fler Nyheter

Ny lastramp byggs i Torsholma

En ny lastramp ska byggas vid Torsholma, Lilla Hummelholm så att två fartyg fristående från varandra kan lossa och lasta.

Thörnroos reserverar sig i avbytarfråga

Centerns Veronica Thörnroos reserverar sig mot finans- och näringsutskottets betänkande gällande landskapsregeringens förslag till ny avbytarlagstiftning.

Varvstiden för Baltic Princess förlängs

Tallink-Siljas fartyg Baltic Princess blir på varv längre än planerat.

Avslag för motion om åländska gymnasieprov

Det är olyckligt att det förekommer språkfel i studentskrivningar! Det anser lag- och kulturutskottet som uppmanar landskapsregeringen att följa den språkliga utvecklingen. Utskottet föreslår ändå att lagtinget ska förkasta en motion av Axel Jonsson, Ålands framtid, som vill att man utarbetar en åländsk gymnasieexamination som har förutsättningar att fungera felfritt på svenska.

126.600 euro för Kökarbutiken

Aktieemissionen för Nya Kökarbutiken fortsätter gå som tåget. Nu har 126.600 euro kommit in, vilket vida överstiger minimimålet som låg på 50.000 euro.

Waldorfskolan förlorar ekonomiskt stöd

Waldorfskolans kanslist Petra Karlsson intervjuas av Marika Kvarnström
Lagen är tydlig, det är kommunen eller huvudmannen som finansierar grundskolan! Det säger utbildningsminister Tony Asumaa med anledning av att Waldorfskolan är missnöjd över att de i och med ändrade landskapsandelar får mindre stöd än tidigare.

Finlandskabeln borde ha fungerat

Jan Kahlroth intervjuas av Frippe Granlund
De automatiska system, alltså detekteringen, som ska känna av att det blivit ett strömavbrott fungerade inte och därför fungerade inte heller finlandskabeln vid strömavbrottet i morse. Det säger Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth.

Nu är strömmen tillbaka

Mjölkbonden Ole Blomqvist i Gesterby, Sund var utan ström i drygt en timme. Telefonintervju av Kjell Brändström.
Hela Åland utom delar av skärgården blev strömlöst strax efter klockan åtta i morse. En dryg timme senare var strömmen tillbaka.

Eckerö vill utvecklas i egen regi

Kommunstyrelsen i Eckerö kommer att verka för att behålla och utveckla kommunens verksamheter i egen regi! Det beslutet fattades på kommunstyrelsens möte förra veckan då resultatet av den rådgivande folkomröstningen diskuterades.