Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 25 januari, 2023 - 16:50Uppdaterad: onsdag, 25 januari, 2023 - 17:14

Större barngrupper i Mariehamn efter ny lagstiftning och uppskjutet daghemsbygge

Mariehamn har brist på barnomsorgsplatser. Just nu får staden in nya ansökningar om barnomsorg alla dagar, men har för få platser för yngre barn mellan 0-3 år. Det leder till att man tvingas göra barngrupperna större.

–Vi försöker göra det så bra som möjligt och sätter naturligtvis in mer personal och analyserar var det finns plats, säger Pamela Sjödahl, biträdande bildningschef i Mariehamn.

En ny lag trädde i kraft förra hösten, den ger alla barn rätt till barnomsorgsplats på heltid medan det tidigare fanns vissa begränsningar. Dessutom sköts bygget av ett nytt daghem i Strandnäs nyligen på framtiden.

–Vi var inte rustade för förändringen. Det var ganska korta remisstider och vi har egentligen inte haft någon tid alls att ställa om vår verksamhet för detta. Vi gör nu vårt bästa utifrån de förutsättningar som finns, säger Pamela Sjödahl.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »