Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 3 december, 2021 - 09:21Uppdaterad: fredag, 3 december, 2021 - 12:51

Stor EU-finansierad satsning för skydd av Östersjön

Biodiversiteten ska främjas i Finlands havs- och kustområden och bidra till en hållbar utveckling av marina resurser i ett nytt EU-finansierat projekt som ska pågå i åtta år.

Projektet strävar till att bland annat kartlägga olika marina naturtyper och naturvärden, undersöka människans påverkan på havsmiljöerna och bidra till informationsspridning samt miljöfostran. Projektets totala budget är på nästan 20 miljoner euro och Åbo Akademi marinbiologer ska forska i de grunda yttre havsområdena kring södra Åland som är det havsområde med den högsta salthalten i hela Finland. Projektet är enligt ett pressmeddelande från Åbo Akademi, Finlands genom tiderna största satsning på skydd av Östersjöns arter och naturtyper. Det ska även samlas in information kring havsområdesplaneringens behov och för samordnandet av havsområdets olika användningsbehov.

- Genom kartläggningarna samlar vi in information om bland annat områdenas geologiska och biologiska särdrag och hotade arter. Med hjälp av informationen kan man effektivt rikta in nya skyddsområden och samtidigt stöda en hållbar användning av havsområdena, säger naturvårdsintendenten Maija Häggblom vid landskapsregeringen.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »