Publicerad: onsdag, 13 mars, 2019 - 12:42Uppdaterad: onsdag, 13 mars, 2019 - 12:45
  • Miniminivåerna för stöd till krisande jordbrukare höjs. Arkivfoto.

Stödåtgärder för jordbruket växer

Landskapet höjer stödnivån för investeringar för bevattning och täckdikning inom lantbruket från 30 till 35 procent. Även ersättningen för eget arbete och användning av egna maskiner, det vill säga användning av egen traktor, traktorgrävare och grävmaskin, höjs med 5 euro vardera.

Landskapsregeringen ska på detta sätt stärka jordbrukets konkurrenskraft och motståndskraft samt möjliggöra att Åland följer med utvecklingen av hållbart jordbruk och landskapets utvecklings- och hållbarhetsagenda skriver finansieringshandläggare Leif Franzell på näringsavdelningens jordbruksbyrå i ett pressmeddelande.

-Ny teknik och möjlighet att gräva egna bevattningsdammar gör att jordbrukaren har tillgång till vatten om det blir torka samtidigt som det är bra för miljön, skriver Leif Franzell.