Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 13 mars, 2019 - 17:38Uppdaterad: onsdag, 13 mars, 2019 - 17:43
  • Sölve Högman berättar att man förnyat avtal med jord- och skogsbruksministeriet om höjning av minimistöd (EU-stöd) till jordbrukssektorn. Foto Malin Lundberg.

Stöd för foderimport utökas

Det spelar ingen roll hur gärna landskapet eller staten vill betala ut stöd till krisande jordbrukare. För att inte begränsa konkurrensen på marknaden sätter EU ned foten. Blir beloppen för stora krävs omfattande utredningar och tillstånd för att EU ska vara med på noterna.

 

Därför finns EU:s så kallade minimiregler, där det offentliga kan gå in med mindre stöd helt utan EU:s byråkrati. Hittills har den övre gränsen för de här minimiinsatserna varit 15 000 euro - väldigt lite i sammanhanget. Nu höjs den gränsen till 20 000 i ett avtal mellan landskapsregeringen och Jord- och skogsbruksministeriet. Och pengarna kommer från staten.

- Just nu är det aktuellt för att hjälpa upp situationen efter torkan. Vi har det som stöd för foderimport, säger Sölve Högman, byråchef på näringsavdelningens jordbruksbyrå.

 

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »