Publicerad: fredag, 30 oktober, 2020 - 06:10Uppdaterad: fredag, 30 oktober, 2020 - 08:04

Stadsstyrelsen vill utreda möjligt demenscenter

Under senaste stadsstyrelsemötet i Mariehamn tillsattes en kommitté med uppdrag att ta ta fram en plan att förverkliga ett demenscenter.

Det innebär att man ska klargöra kostnader, platsbehov, eventuella samarbeten och andra för uppdraget viktiga åtgärder. Stadsstyrelsen vill vara tydliga med att kommitén ska arbeta efter att investeringen ska ge förutsättningar för lägre driftkostnader på sikt.

 

De som tillsattes till kommittén var Barbro Sundback, Roger Jansson, Conny Nylund, Johnny Andersen, Pernilla Karlsson och Anne Lindholm som sekreterare.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »