Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 23 november, 2023 - 20:47Uppdaterad: fredag, 24 november, 2023 - 08:03

Stadsstyrelsen vill inte gå vidare med Styrsö-affär

Stadsstyrelsen vill inte att Mariehamn går vidare med att köpa ett markområde på Styrsö.

Som vi rapporterat tidigare har staden gjort flera värderingar av marken och stadsdirektör Arne Selander har föreslagit att man skulle köpa området för 4,7 miljoner euro. Ärendet har nu behandlats av stadsstyrelsen på nytt och man vill alltså inte gå vidare med köpet. 

–Två ledamöter avstod från att rösta. Det fanns de som tyckte att råmarkspriset var för högt och de som ansåg att staden inte över huvud taget ska exploatera området, säger stadsstyrelsens ordförande Ingrid Zetterman (Lib). 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »