Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 6 juni, 2024 - 15:45Uppdaterad: torsdag, 6 juni, 2024 - 17:03

Stadsmiljönämnden behandlar avtal mellan Wiklöf och Mariehamn

Nu finns ett förslag till avtal för återuppbyggnad av paviljongen på Lilla holmen som ska behandlas på stadsmiljönämndens möte den 10 juni.

Kommerserådet Anders Wiklöf åtar sig att finansiera renoveringen i sin helhet inklusive kostnad för planering. Mariehamn har under tiden rätt att få del av de ritningar och beräkningar som ligger till grund för renoveringen.

Förvaltningen har också haft ett förberedande möte med Wiklöf där de bland annat diskuterat paviljongens placering. Efter mötet står klart att “donationen ges med villkor att paviljongen återuppförs på befintlig plats”, skriver stadsmiljöchefen i beredningen inför mötet.

Man föreslår att bygget ska vara färdigt till årsskiftet. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »