Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 9 februari, 2023 - 11:21Uppdaterad: torsdag, 9 februari, 2023 - 12:29
  • Stadsarkitekt Dominicus Björkstam. Foto: Nelly Björkqvist

Stadsarkitekten vill skynda långsamt med demenscenter

Stadsarkitekt Dominicus Björkstam vill att planerna för ett demenscenter vid Trobergshemmet skyndas långsamt framåt.

-Det behöver göras en hel del utredningar innan man går in för att göra en stadsplaneändring, vilket behövs om det ska byggas på området, säger Dominicus Björkstam.

Den nuvarande byggnadsrätten på de aktuella tomterna är redan utnyttjade till fullo. Dominicus Björkstam menar att det behövs försiktighet med att bygga högt ut mot gatorna, däremot anser han att det kan vara möjligt med högre byggnader inne i kvarteren.
I planerna på ett demenscenter vid Trobergshemmet nämns St Göranshemmet och även eventuell nybyggnation. Stadsstyrelsen har fått ärendet på sitt bord och ska ta upp det på kommande möte.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »