Publicerad: tisdag, 19 november, 2019 - 06:34Uppdaterad: tisdag, 19 november, 2019 - 13:33
  • Inkommande torsdag behandlar stadsstyrelsen förslaget att sälja Enerexit Foto: Malin Lundberg

Staden kan sälja Enerexit till Mariehamns Energi

Staden överväger att sälja Enerexit till Mariehamns energi för 1 euro.

Man skriver i underlaget till nästa stadsstyrelsemöte att Enerexit bildades för att avveckla delar av den verksamhet som inte upptogs i Mariehamns energi Ab då man omorganiserade i stadens energibolag. Tanken var att Enerexit vid bildandet skulle få med sig tillräckligt med pengar från de gamla bolagen för att kunna ha råd med avvecklingen, men nu när saneringsarbetet i den gamla bränslegrottan inletts har det visat sig att kostnaderna blivit så höga att Enerexit inte har råd.

Om kostnaderna beror på att man gjort en felaktig beräkning inledningsvis eller att man valt en felaktig metod för sanering är oklart enligt beredningen. Man skriver vidare att ”Saneringsobjektet hänför sig till Mariehamns energis tidigare verksamhet. Den verksamhet som har förorsakat en förorening skall stå för kostnaderna för at åtgärda densamma.” Förslaget från stadsdirektören är därför att sälja stadens aktier i Enerexit till Mariehamns Energi för en euro. Stadsstyrelsen behandlar ärendet på torsdag.