Publicerad: onsdag, 12 februari, 2020 - 21:55Uppdaterad: torsdag, 13 februari, 2020 - 06:13

"Staden har förtroende för hamnens styrelse"

Stadsstyrelsens ordförande Ingrid Zetterman (Lib) har inga invändningar mot att den polisanmälda tidigare hamnchefen Leif Ahlqvist jobbar kvar i stadens helägda bolag Mariehamns hamn.

Hon ser det som en internfråga för hamnbolaget och konstaterar vidare att både den tidigare och nuvarande stadsstyrelsen har förtroende för hamnens styrelse.

- Uppenbarligen bedöms det från staden att det här är ok och har med verkställigheten att göra, säger hon.

Hamnens styrelseordförande Roger Jansson (MSÅ) ställer inte upp på en bandad intervju om varför hamnen valt att låta en person som polisanmälts och där åtal senare väckts får jobba kvar i hamnen. Han beskriver dock stadens polisanmälan som en ”personlig vendetta” från stadsdirektör Barbara Heinonens sida och att ”förföljelsen” pågått i flera år.