Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 13 oktober, 2023 - 10:13Uppdaterad: fredag, 13 oktober, 2023 - 17:53

Sottungas bildningsnämnd vill inte teckna avtal med Mariehamn om tillsyn för hemskolning

Bildningsnämnden i Sottunga vill inte att kommunen ska teckna avtal med Mariehamn för att köpa in tillsynstjänster för hemundervisning. Det beslutade man vid ett möte i slutet av september. 

Kerstin Lindholm, som både var föredragande när ärendet behandlades i nämnden och är en av Sottungas nuvarande tillsynslärare, säger till Ålandstidningen att hemundervisarna är oroade för att byta system och att de vill att systemet prövas innan Sottunga eventuellt ska ansluta sig till det.  

I bildningsnämndens beslut står det att man träffat hemundervisarna och diskuterat ärendet, varpå man enats om att fortsätta med det system man har nu. Ärendet har gått vidare till kommunstyrelsen för behandling.  

Under slutet av sommaren sades det att samtliga åländska kommuner var intresserade av tillsynsenhet för hemundervisning.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »